Vitamine D en migraine

Nieuwe onderzoeksresultaten, die in de International Journal of Clinical Practice werden gepubliceerd, laten zien dat de vitamine D-status en factoren van de vitamine D-stofwisseling invloed hebben op migraine.

Migraine is een vorm van zware hoofdpijn, die steeds terugkomt. Aangenomen wordt, dat de ontwikkeling van migraineaanvallen samenhangt met ontstekingen in de zenuwen en bloedvaten.

Op dit moment zijn er niet veel studies die de samenhang tussen migraine en vitamine D hebben onderzocht. De bestaande onderzoeksresultaten zijn uiteenlopend, waarbij enkele studies een positieve samenhang en andere geen samenhang laten zien. Afgezien daarvan is er een groot aantal studies die uitvoerig hebben aangetoond dat hogere vitamine D-spiegels helpen, ontstekingen in het lichaam te verminderen. Daarom is het waarschijnlijk, dat vitamine D een rol speelt bij de ontwikkeling van migraineaanvallen.

Turkse wetenschappers voerden een studie uit. Het doel was, vast te stellen of de vitamine D-status samenhangt met terugkerende migraineaanvallen.

De onderzoekers concentreerden zich op bepaalde verbindingen die betrokken zijn bij de vitamine D-stofwisseling. Daaronder vallen het vitamine D-bindende proteïne (VDBP) en de vitamine D-receptoren (VDR). De wetenschappers wilden uitzoeken hoe concentraties van deze verbindingen in relatie staan tot migraine en typische kenmerken van migraine.

Er werden bloedmonsters genomen van 101 deelnemers aan de studie. De helft leed onder geregelde migraineaanvallen, de andere helft bestond uit gezonde testpersonen zonder migraine. Aansluitend vergeleek het onderzoeksteam de vitamine D-spiegel en de concentraties van VDBP en VDR.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de studie:

Zowel de vitamine D-spiegel als de VDBP-waarden waren bij migrainepatiënten significant lager dan bij gezonde mensen. De VDR-concentraties van de beide groepen onderscheidden zich daarentegen niet.

Bron: Celikbileck, A. et al. Serum levels of vitamin D, vitamin D-binding protein and vitamin D receptor in migraine patients from central Anatolia region. International Journal of Clinical Practice, 2014.


Share:

Inhoud